"Türk demek Türkçe demektir. Ne mutlu Türk'üm diyene" - Atatürk.

"Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay alabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz felâketler içinde ahlâkının, an'anelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza olunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir."


"Türk demek dil demektir. Milliyetin çok bariz vasıflarından birisi dildir. Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk harsına, camiasına mensubiyetini iddia ederse buna inanmak doğru olmaz."


Mustafa Kemal ATATÜRK

VikiSözlük değiştir

Vikisözlük:Babil
Bu kullanıcı Atatürkçüdür.
tr Bu kullanıcının ana dili Türkçedir.
en This user speaks English.
Bu kullanıcı İngilizce konuşabilir.
fr-2 Cette personne peut contribuer avec un niveau intermédiaire de français.
Bu kullanıcı orta seviyede Fransızca ile katkıda bulunabilir.
rock Bu kullanıcı Rock müzik dinler.
diğer kullanıcılar


İlk Kayıt değiştir

24 Aralık 2006,Pazar

Kategori işlemleri değiştir

Kategori kesişmeleri
Vikilerarası girişleri

Katkılarım değiştir

Ad çekim şablonu
Eylem çekim şablonu
Wikipedia bilgi giriş istatistiğim

Türkçe sözlük istatistiği değiştir

vikisözlük istatistiği
Sözlükler istatistiği

Altun Yaruk değiştir

Mehmet Ölmez Altun Yaruk 3. Kitap

Renkler değiştir

Renkler

Aylar değiştir

Trabzon, Çaykara'da aylar için kullanılan yerel adlar

Organ adları değiştir

Organ adlarının kökleri

Türk Dilinde Çocuk ve Genç değiştir

Dr. Mehmet HAZAR TÜRK DİLİNDE ÇOCUK VE GENÇ

Yunus Emre divanında Türkçe İslami terimler değiştir

Emek Üşenmez - Yunus Emre divanında Türkçe İslami terimler

Tum dillerde atasözler değiştir

Atasözler

Yörük sözcükleri değiştir

Yörüklerin kullandığı sözcükler

Yakut Türkçesi sözcükleri değiştir

Yakut Türkçesi sözcükler

Fransızca ilk 2000 sözcük değiştir

Fransızca ilk 2000 sözcük

Arapçaya girmiş Türkçe sözcükler değiştir

Zeki KAYMAZ-ARAPÇAYA GİREN TÜRKÇE SÖZCÜKLERİN ARAPÇA KURALLARLA ÇOKLUK SEKİLLERİ ÜZERİNE

Karaçay-Balkar Türkçesi değiştir

Doç. Dr. Ufuk TAVKUL-CODEX CUMANICUS VE KARAÇAY-BALKAR TÜRKÇESİ

Karaçay Malkar Atasözleri değiştir

Doç. Dr. Ufuk KARAÇAY-BALKAR ATASÖZLERİ

Kaynakça değiştir

 • Tavkul, Ufuk (2001). Karaçay Malkar Atasözleri. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları. ISBN 975-17-2628-X.
 • Sinanoğlu, Oktay (1978). Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Roux, Jean-Paul (2004). Babür, Büyük Moğolların Tarihi. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. ISBN 975-997-125-9.
 • Atacanov, Ata (1922). Türkmendolu Yir Sözlüğü.
 • Atalay, Besim (2006). Divanü Lügati't - Türk. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. ISBN 975-160-405-2.
 • KÚNOS, Dr. Ignaz (1902). Şeyh Süleyman Efendi, Çağatayca-Osmanlıca Sözlük. Budapeşte: Section Orientale de la Société Ethnographique Hongroise.
 • Aksoy, Ömer Asım (1995). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 2 Deyimler Sözlüğü. İstanbul: İnkılâp Kitabevi. ISBN 975-10-0128-5.
 • Caferoğlu, Ahmet (1968). Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü. İstanbul: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Clauson, Gerard (1972). An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford: Oxford Clarendon Press.
 • Şablon:Nevayi, Ali Şir-ML-1996
 • Atalay, Besim, Molla Salih (1949). Eş-Şükür-üz-Zehebiyye vel-Kitai'l-Ahmediyye fil-Lügat-it-Türkiyye. İstanbul: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Eyuboğlu, İsmet Zeki (1998). Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü. İstanbul: Sosyal Yayınlar. ISBN 975-738-472-2.
 • Battal, Aptullah (1934). İbnü-Mühenna Lugatı. İstanbul: Devlet Matbaası.
 • Atalay, Besim (1945). Ettuhfet-üz-Zekiyye Fil-Lugat-it-Türkiye. İstanbul: Klişecilik ve Matbaacılık T.A.Ş..
 • Erdi, Seçkin (2005). Divanü Lügati't - Türk. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. ISBN 975-997-013-9.
 • Tietze, Andreas (2002). Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı. İstanbul: Simurg Yayınevi. ISBN 975-7172-56-1.
 • Gabain, A. Von (1988). Mehmet Akalın Eski Türkçenin Grameri. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basım Evi.
 • Eren, Hasan (1999). Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü. Ankara: Kendi Yayını. ISBN 975-94 577-0-9.