Türkçe değiştir

Belirteç değiştir

aralıklı

  1. kesik kesik

Çeviriler değiştir

Ön ad değiştir

aralıklı (karşılaştırma daha aralıklı, üstünlük en aralıklı)

  1. birbirine bitişik olmayan, aralarında açıklık bulunan, aralı, fasılalı
  2. dizgide kelimeler, harfler veya satırlar arasında açıklık olan, espaslı

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir