TürkçeDeğiştir

KökenDeğiştir

ara + -sı

SöylenişDeğiştir

Değiştir

arası

  1. ara (ad) sözcüğünün çekimi:
    1. üçüncü tekil şahıs iyelik tekil
    2. üçüncü çoğul şahıs iyelik tekil