ayağı yerden kesilmek

Türkçe değiştir

Deyim değiştir

ayağı yerden kesilmek ayağı yerden kesilmek

[1] Çok sevinmek.
[2] Bir taşıta binip yaya kalmaktan kurtulmak.
[3] Ayağı yere değmemek.
[4] Uçmak.

Kaynakça değiştir

  • Resimli Deyimler Sözlüğü - Mehmet Köyyar