Türkçe değiştir

Eylem değiştir

kesilmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi kesilir) -ir

 1. kesme işi yapılmak
 2. bitkin duruma gelmek, gücü, takati kalmamak, çok yorulmak
  Sonunda elleri, ayakları yorgunluktan kesilerek uzanıyorlardı yattıkları hasırlara. - N. Cumalı
 3. gibi olmak, benzemek, dönmek
  Senelerden beri hizmetçinin, sütninenin türlü çeşidi ile uğraşa uğraşa insan sarrafı kesilmiş. - R. N. Güntekin
 4. süt, ayran vb. bozulmak, ekşimek
 5. dinmek
  Rüzgâr kesilmiş, toprak üstüne yalın ayak basılmayacak kadar ısınmıştı. - N. Cumalı
 6. sona ermek
  Tam umudumuz kesilecek gibi olup da epey üzüldükten sonra kapı tokmağı tak ederdi. - H. R. Gürpınar
 7. akmamak
  Su kesilmek.
 8. akım gelmez olmak
  Dışarıdan biri mi geldi de onları söndürdü yoksa şehir cereyanı mı kesilmiş? - R. N. Güntekin
 9. kendinden önceki kelimeyi "olmak" anlamıyla pekiştiren bir fiil
  Acele yürümeden nefesi tıkanmış ve heyecandan yüzü kıpkırmızı kesilmiş bir hâlde ihtiyarın yanına girdi. - Y. K. Karaosmanoğlu
 10. son veya aralık verilmek
  Okulda cumartesi günleri dersler saat kaçta kesiliyor? - A. Kutlu
 11. kendini herhangi bir şey gibi göstermek
  Üçüncü gün sabahı, o bir kuzu oldu, ben bir iradeli aslan kesildim. - A. Gündüz
 12. tutulmak, kapatılmak
 13. makaslanmak
 14. durmak
  Muazzez cevap vermedi ve münakaşa kesildi. - P. Safa
 15. yoksun kalmak
  Çocuk yiyip içmeden kesildi. - R. N. Güntekin
 16. sünnet olmak
  Galip Baba, çeker gider diye çocuk kesilinceye dek böyle yapmayı uygun görmüştü. - M. İzgü
 17. çok beğenmek, çok hoşlanmak

Deyimler değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Eski Türkçe değiştir

Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

Eylem değiştir

 1. kesllmek

Türkmence değiştir

Eylem değiştir

kesilmek

 1. kesilmek

Kaynakça değiştir

 • Atacanov, Ata (1922). Türkmendolu Yir Sözlüğü.