Türkçe değiştir

Söyleniş değiştir

Köken 1 değiştir

bağ + -la

değiştir

bağla

  1. bağ ve ile kelimelerinin kaynaşması

Köken 2 değiştir

Eylem değiştir

bağla

  1. bağlamak (eylem) sözcüğünün dilek-emir kipi basit ikinci tekil şahıs olumlu çekimi

Zıt anlamlılar değiştir