Ayrıca bakınız: beğenmek

Türkçe değiştir

Eylem değiştir

beğenilmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi beğenilir)

  1. iyi ve güzel bulunmak
    Hususi numaraları ile tutuluyor, beğeniliyor, alkışlanıyordu. - O. C. Kaygılı
  2. sevilmek, hoşa gitmek
    Pek sevilecek, beğenilecek yanı da yoktu zavallının. - Y. N. Nayır

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir