TürkçeDüzenle

Düzenle

blog (belirtme hâli blogu, çoğulu bloglar)

[1] (internet, bilişim) Teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri şeyleri, kendi istedikleri şekilde yazan insanların oluşturabildikleri, günlüğe benzeyen web siteleri

KökenDüzenle

[1] İngilizce blog (en)

SöylenişDüzenle

Lütfen bir dil kodu girin., çoğulu Lütfen bir dil kodu girin.

HecelemeDüzenle

Lütfen bir dil kodu girin.

KaynakçaDüzenle

İngilizceDüzenle

Düzenle

blog (çoğulu blogs)

[1] (internet) blog

SöylenişDüzenle

IPA(anahtar): blog geçersiz IPA karakterleri (g), replace g with ɡ, çoğulu IPA(anahtar): blogs geçersiz IPA karakterleri (g), replace g with ɡ

HecelemeDüzenle

Heceleme: blog, çoğulu Heceleme: blogs

KökenDüzenle

İngilizce Web + log kelimelerinin kaynaştırılmasından meydana gelmiştir.