İngilizce

değiştir
Ana Hint-Avrupa dili *(H)yeh₁- sözcüğünden. Eski Fransızca bilinmeyen bir sözcüğünden, Latince coniectūra (bir tahmin) sözcüğünden, o da coniectus, cōniciō (biraraya atmak; tahmin etmek) kelimesinin geçmiş zaman pasif sıfat-fiili, o da con- (beraber) + iaciō (atmak, fırlatmak); jet kelimesine bakınız. adjective, eject, inject, project, reject, subject, object, trajectory ile kıyaslayınız.

Söyleniş

değiştir

conjecture (çoğulu conjectures)

  1. eksik bilgi üzerine kurulu fikir veya sonuç: kestirim; tahmin; varsayım.
  2. ispat edilmemiş bilimsel veya matematik teorem.

Eş anlamlılar

değiştir

Türetilmiş kavramlar

değiştir