each

  1. (anatomi) göz

İngilizce

değiştir

each

  1. (belgisiz adıl): her,
  2. (belgisiz adıl): her biri, herkes, kâinat, cümle âlem

İrlandaca

değiştir

each

  1. (atgiller, tek toynaklılar) at

İskoçça

değiştir

each

  1. (atgiller, tek toynaklılar) at