Ayrıca bakınız: .at, AT, At

TürkçeDeğiştir

KökenDeğiştir

Osmanlı Türkçesi آت

SöylenişDeğiştir

Değiştir

at (belirtme hâli atı, çoğulu atlar)

 1. (atgiller) atgillerden (equidae), binme, yük çekme, taşıma v.s. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan
  Atlar son derece hassas hayvanlar olup çevresindeki her şeye dikkat gösterir ve hareketlerini ona göre ayarlarlar.
 2. (satranç) Satrançta her yöne siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş
  At, diğer taşlardan farklı olarak kısa menzilli olup başka bir taşın üzerinden atlayabilen tek taştır.

ÇekimlemeDeğiştir

Üst kavramlarDeğiştir

Yan kavramlarDeğiştir

Alt kavramlarDeğiştir

AtasözleriDeğiştir

DeyimlerDeğiştir

Kelime birliktelikleriDeğiştir

Türetilmiş kavramlarDeğiştir

İlgili sözcüklerDeğiştir

Benzer sözcüklerDeğiştir

ÇevirilerDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

EylemDeğiştir

at

 1. atmak (eylem) sözcüğünün dilek-emir kipi basit ikinci tekil şahıs olumlu çekimi

Karşıt anlamlılarDeğiştir

ArnavutçaDeğiştir

Değiştir

at e

 1. (binicilik) binek atı

AzericeDeğiştir

Değiştir

at

 1. (atgiller) at

FransızcaDeğiştir

İlgeçDeğiştir

at

 1. yanında

GagavuzcaDeğiştir

KökenDeğiştir

Eski Türkçe

Değiştir

at

 1. (atgiller) at

İngilizceDeğiştir

KökenDeğiştir

Latince yönelme eki '-a/-e' anlamına gelen ad kökünden türemiştir.

SöylenişDeğiştir

 • Heceleme: at

İlgeçDeğiştir

at

 1. bakmak, düşünmek gibi bir eylemin yönünü veya nesnesini belirtir (-a/-e v.s.)
  I looked at my watch.
 2. başına
  They live at Conway House. — Conway House'da yaşıyorlar.
 3. bir olayın gerçekleştiği zamanı belirtir (-leri, -leyin v.s.)
  The sea is cooler at night. — Deniz geceleri daha serindir.
 4. birinin ve birşeyin yaşını belirtir (-nde v.s.)
  At fourteen, he began to work as a postman. — On dört yaşında postacı olarak çalışmaya başladı.
 5. konum, mevkii veya varış yeri belirtir (-da/-de v.s.)
  The children go to bed at nine o'clock. — Çocuklar saat dokuzda yatarlar.
 6. ölçü veya seviye belirtir (-da/-de v.s.)
  Prices start at £250.00. — Fiyatlar 250,00 £'den başlıyor.
 7. (ekonomi, Laos) Laos'un para birimi kipin yüzde biri, Laos kuruşu

Kelime birliktelikleriDeğiştir

KazakçaDeğiştir

Değiştir

at

 1. ad, isim
 2. (atgiller) at

KırgızcaDeğiştir

Değiştir

at

 1. ad, isim
 2. (atgiller) at

Kırım TatarcasıDeğiştir

Değiştir

at

 1. (atgiller) at
  Enver balalığında atlarnı seve edi.

KırımçakçaDeğiştir

Değiştir

at

 1. (atgiller) at

NorveççeDeğiştir

AdılDeğiştir

at

 1. (işaret adılı): o, şu

Ayrıca bakınızDeğiştir

Norveççe (Bokmål) işaret adılları
yakın uzak
eril / dişil cinssiz eril / dişil cinssiz
Tekil denne dette at
Çoğul disse de

TagalogcaDeğiştir

BağlaçDeğiştir

at

 1. ve

TatarcaDeğiştir

Değiştir

at

 1. ad, isim
 2. (atgiller) at

EylemDeğiştir

at

 1. atmak

TürkmenceDeğiştir

Değiştir

at

 1. (atgiller) at
 2. (dil bilimi) ad, isim