Ayrıca bakınız: .at, AT, At, ät, åt, a:t

Türkçe

değiştir
Osmanlı Türkçesi آت

Söyleniş

değiştir

at (belirtme hâli atı, çoğulu atlar)

 1. (atgiller, tek toynaklılar) atgillerden (equidae), binme, yük çekme, taşıma v.s. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan
  Atlar son derece hassas hayvanlar olup çevresindeki her şeye dikkat gösterir ve hareketlerini ona göre ayarlarlar.
 2. (satranç) Satrançta her yöne siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş
  At, diğer taşlardan farklı olarak kısa menzilli olup başka bir taşın üzerinden atlayabilen tek taştır.

Çekimleme

değiştir

Üst kavramlar

değiştir

Yan kavramlar

değiştir

Alt kavramlar

değiştir

Atasözleri

değiştir

Deyimler

değiştir

Kelime birliktelikleri

değiştir

Türetilmiş kavramlar

değiştir

İlgili kelimeler

değiştir

Benzer kelimeler

değiştir

Çeviriler

değiştir

Kaynakça

değiştir

at

 1. atmak (eylem) sözcüğünün dilek-emir kipi basit ikinci tekil şahıs olumlu çekimi

Zıt anlamlılar

değiştir

Arnavutça

değiştir

Söyleniş

değiştir
 • Heceleme: at

at e

 1. (binicilik) binek atı

Söyleniş

değiştir
 • Heceleme: at

at

 1. (atgiller, tek toynaklılar) at

Fransızca

değiştir

Söyleniş

değiştir
 • Heceleme: at

at

 1. yanında

Gagavuzca

değiştir
Eski Türkçe

Söyleniş

değiştir
 • Heceleme: at

at

 1. (atgiller, tek toynaklılar) at

İngilizce

değiştir
Latince yönelme eki '-a/-e' anlamına gelen ad kökünden türemiştir.

Söyleniş

değiştir
 • Heceleme: at

at

 1. bakmak, düşünmek gibi bir fiilin yönünü veya nesnesini belirtir (-a/-e v.s.)
  I looked at my watch.
 2. başına
  They live at Conway House. — Conway House'da yaşıyorlar.
 3. bir olayın gerçekleştiği zamanı belirtir (-leri, -leyin v.s.)
  The sea is cooler at night. — Deniz geceleri daha serindir.
 4. birinin ve birşeyin yaşını belirtir (-nde v.s.)
  At fourteen, he began to work as a postman. — On dört yaşında postacı olarak çalışmaya başladı.
 5. konum, mevkii veya varış yeri belirtir (-da/-de v.s.)
  The children go to bed at nine o'clock. — Çocuklar saat dokuzda yatarlar.
 6. ölçü veya seviye belirtir (-da/-de v.s.)
  Prices start at £250.00. — Fiyatlar 250,00 £'den başlıyor.
 7. (ekonomi, Laos) Laos'un para birimi kipin yüzde biri, Laos kuruşu

Kelime birliktelikleri

değiştir

Kazakça

değiştir

Söyleniş

değiştir
 • Heceleme: at

at

 1. (atgiller, tek toynaklılar) at
 2. (dil bilimi) ad, isim

Kırgızca

değiştir

Söyleniş

değiştir
 • Heceleme: at

at

 1. (atgiller, tek toynaklılar) at
 2. (dil bilimi) ad, isim

Kırım Tatarcası

değiştir

Söyleniş

değiştir
 • Heceleme: at

at

 1. (atgiller, tek toynaklılar) at
  Enver balalığında atlarnı seve edi.

Kırımçakça

değiştir

Söyleniş

değiştir
 • Heceleme: at

at

 1. (atgiller, tek toynaklılar) at

Norveççe

değiştir

Söyleniş

değiştir
 • Heceleme: at

at

 1. (işaret adılı): o, şu
Norveççe (Bokmål) işaret adılları
yakın uzak
eril / dişil cinssiz eril / dişil cinssiz
Tekil denne dette at
Çoğul disse de

Tagalogca

değiştir

Söyleniş

değiştir
 • Heceleme: at

Bağlaç

değiştir

at

 1. ve

Söyleniş

değiştir
 • Heceleme: at

at

 1. (atgiller, tek toynaklılar) at
 2. (dil bilimi) ad, isim

at

 1. atmak

Türkmence

değiştir

Söyleniş

değiştir
 • Heceleme: at

at

 1. (atgiller, tek toynaklılar) at
 2. (dil bilimi) ad, isim