Türkçe değiştir

Eylem değiştir

eklenmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi eklenir) -ir

  1. ekleme işi yapılmak
    Anlatılanlara her fabrikada yeni pimler takılır, başka başka hikâyeler eklenirdi. - L. Tekin
  2. ekle tamamlanmak

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir