erscheinen

  1. belirmek, tezahür etmek
  2. hissetmek, görünmek

Söyleniş

değiştir