Türkçe değiştir

Eylem değiştir

belirmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi belirir) -ir

  1. önce belli veya görünür olmayan bir şey ortaya çıkmak, tezahür etmek
    Yarı yola yaklaştığında, köprünün karşı ucunda, ona doğru gelen bir karaltı belirdi. - Ayşe Kulin
  2. bir düşünce veya durum kesin bir biçim almak, tebellür etmek
    Kafasında günden güne çeşitli düşünceler, çeşitli kaygılar beliriyordu. - Orhan Hançerlioğlu
  3. iyice görünür ve anlaşılır bir durum almak, tebarüz etmek
    İki kaşının arasında, yaşından ziyade asabiyetini ele veren birkaç çizgi belirdi. - Elif Şafak

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir