Ayrıca bakınız: eu, Eu, EU

Türkçe

değiştir

eu-

[1] gerçek (Yun. önek)
[2] iyi (Yun. önek)