gönülden çıkarmak

Türkçe değiştir

Eylem değiştir

gönülden çıkarmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi gönülden çıkarır)

[1] Sevmez veya anmaz olmak

Türkçe değiştir

Deyim değiştir

gönülden çıkarmak gönülden çıkarmak

[1] Sevmez veya anmaz olmak.