Türkçe değiştir

Ön ad değiştir

gayriresmî (karşılaştırma daha gayriresmî, üstünlük en gayriresmî)

[1] resmî olmayan, devletin koyduğu kurallar dışında kalan.

Köken değiştir

Arapça

Kaynakça değiştir