haber vermek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

haber vermek haber vermek -ir haber vermek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi haber verir)

  1. bildirmek, haberdar etmek