Ayrıca bakınız: ISIN, ışın, isin

TürkçeDeğiştir

KökenDeğiştir

+ -in

SöylenişDeğiştir

Değiştir

işin

  1. (ad) sözcüğünün çekimi:
    1. tamlayan tekil
    2. ikinci tekil şahıs iyelik tekil

ÇağataycaDeğiştir

Değiştir

  1. bark, çakın, parlak, yıldırım

KaynakçaDeğiştir

  • KÚNOS, Dr. Ignaz (1902). Şeyh Süleyman Efendi, Çağatayca-Osmanlıca Sözlük. Budapeşte: Section Orientale de la Société Ethnographique Hongroise.