Türkçe değiştir

Eylem değiştir

ikamet etmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi ikamet eder) -der

  1. bir yerde oturmak, eğleşmek
    Bizim kahraman da şimdi burada ikamet ediyor. - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir