Esperanto diliDüzenle

Düzenle

kazo

[1] (dil bilimi) durum, ad durumu, isim durumu, hâl, isim hâli, ismin hâli