Türkçe değiştir

değiştir

ket (belirtme hâli kedi, çoğulu ketler)

[1] Engel

Köken değiştir

[1] Ermenice

Çağatayca değiştir

değiştir

[1] Mastaba, serir
[2] âdi tezkere.

Birleşik eylemler değiştir

[1] ket vurmak

Anagramlar değiştir

tek

Karaçay Balkarca değiştir

Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

Eylem değiştir

[1] gitmek

Kırım Tatarca değiştir

Eylem değiştir

ket

[1] git

Kumanca değiştir

Eylem değiştir

ket

[1] gitmek

Kaynakça değiştir

  • KÚNOS, Dr. Ignaz (1902). Şeyh Süleyman Efendi, Çağatayca-Osmanlıca Sözlük. Budapeşte: Section Orientale de la Société Ethnographique Hongroise.