Türkçe değiştir

Ön ad değiştir

kuramsal (karşılaştırma daha kuramsal, üstünlük en kuramsal)

  1. kuramla ilgili, kuram durumunda bulunan, kuram niteliğinde olan, nazarî, teorik

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir