kurtarmak

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

kurtarmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi kurtarır)

[1] Bir canlıyı bir felâketten tehlikeden veya zor durumdan uzaklaştırmak
[2] Kurtulmasını sağlamak; uzaklaştırmak
[3] Kazandırmak, yeniden ele geçirmek
[4] Bir şeye zarar gelmesini önlemek

KökenDüzenle

[1] Türkçe

KaynakçaDüzenle

DeyimlerDüzenle

pöstekiyi kurtarmak
zevahiri kurtarmak

Türk lehçeleriDüzenle