Türkçe değiştir

Köken değiştir

kutu + -su

Söyleniş değiştir

değiştir

kutusu

  1. kutu (ad) sözcüğünün çekimi:
    1. üçüncü tekil şahıs iyelik tekil
    2. üçüncü çoğul şahıs iyelik tekil