Ayrıca bakınız: meta

Türkçe

değiştir

meta-

[1] ötesi (Yun. önek)
[2] sonra (Yun. önek)