Ayrıca bakınız: Name, näme

Türkçe

değiştir
Osmanlı Türkçesi نامه‎, Farsça نامه‎.

Söyleniş

değiştir

name (belirtme hâli nameyi, çoğulu nameler), sahiplik şekli name -si

  1. (yazı) mektup

Çekimleme

değiştir

Alt kavramlar

değiştir

Deyimler

değiştir

Türetilmiş kavramlar

değiştir

Çeviriler

değiştir

Kaynakça

değiştir

Ek okumalar

değiştir

İngilizce

değiştir

name (çoğulu names)

  1. ad, isim
  2. şöhret

Söyleniş

değiştir

Örnekler

değiştir
[1] I've never liked the name my parents gave me so I changed it at the age of twenty.
Ailemin verdiği ismi hiç sevmediğimden yirmi yaşında değiştirdim.
[2] The ministers of the republic, mortal enemies of his name, came every day to pay their feigned civilities.
Şöhretinin ölümlü düşmanları olan cumhuriyetin bakanları, her gün kendi sahte vatandaşlıklarını ödemek için geldi.

Alt kavramlar

değiştir
proper name, trade name
Orta İngilizce name (enm), nome (enm)Eski İngilizce): nama, nomaProto-Cermence *namôAna Hint-Avrupa dili *h₁nómn̥

name

[1] adlandırmak
[2] görevlendirmek
[3] belirtmek

İskoç İngilizcesi

değiştir

name

[1] isim

Kürtçe

değiştir

name

[1] mektup

Kaynakça

değiştir

Ferheng: name

name e

  1. (dil bilimi) isim, ad
  2. şöhret