Türkçe

değiştir
olay +

Söyleniş

değiştir

olayı

  1. olay (ad) sözcüğünün çekimi:
    1. belirtme tekil
    2. üçüncü tekil şahıs iyelik tekil
    3. üçüncü çoğul şahıs iyelik tekil