Türkçe değiştir

Söyleniş değiştir

Köken değiştir

değiştir

olmam

  1. olma (ad) sözcüğünün birinci tekil şahıs iyelik tekil çekimi

Karşıt anlamlılar değiştir