Türkçe değiştir

Söyleniş değiştir

Köken değiştir

değiştir

olmamı

  1. olma (ad) sözcüğünün birinci tekil şahıs belirtme tekil çekimi

Karşıt anlamlılar değiştir