Türkçe değiştir

Söyleniş değiştir

Köken değiştir

değiştir

olman

  1. olma (ad) sözcüğünün ikinci tekil şahıs iyelik tekil çekimi

Karşıt anlamlılar değiştir