oluşturmak

TürkçeDeğiştir

EylemDeğiştir

oluşturmak oluşturmak -ur oluşturmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi oluşturur)

  1. oluşmasını sağlamak, meydana getirmek, teşekkül ettirmek, tekvin etmek
Bu kahraman orduyu doğuran ve oluşturan bu millet var oldukça: Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak! - B. Felek

ÇevirilerDeğiştir

KaynakçaDeğiştir