Türkçe değiştir

Eylem değiştir

sürtmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi sürter) -er

  1. bir şeyi bastırarak diğer bir şeyin üzerinden geçirmek
    Cemal ellerini hızlı hızlı birbirine sürttü. - Sait Faik Abasıyanık
  2. dokundurmak
  3. başıboş dolaşmak, yararsız dolaşmak
    Çocukcağız birkaç gün sokaklarda sürtmüş. - Sait Faik Abasıyanık

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir