Türkçe değiştir

Eylem değiştir

geçirmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi geçirir) -ir

 1. geçme işini yaptırmak, geçmesini sağlamak
 2. bir şeyi bir yandan öbür yana götürmek
  Kalanımızı peşine takarak Murat Suyu'nun karşı kıyısına geçirdi. - K. Bilbaşar
 3. bir şeyi bir yerden başka yere taşımak, nakletmek
  Odanın eşyasını öbür odaya geçirmek.
 4. tespit etmek, yazmak, kaydetmek
  Merkez, kadının dosyasına vefat kaydını geçirdi. - R. H. Kara
 5. bir şeyi kendisine ayrılmış olan yere yerleştirmek, takmak
  Yem torbalarını hayvanların boyunlarına geçirdikten sonra arkadaşına sordu. - O. C. Kaygılı
 6. yola çıkan birini uğurlamaya gitmek, selametlemek, teşyi etmek
  Arkadaşımı geçirmeye gittim.
 7. bir süre yaşamak, oturmak, kalmak
  Oralarda geçirdiğim günleri daima bir endişe, bir nevi hüzün ile derhatır ediyorum. - H. S. Tanrıöver
 8. giymek, giyinmek
  Sırtına pembe, kolları tamamen çıplak bir bluz geçirmişti. - S. F. Abasıyanık
 9. bir işi birden çok kişi üzerinde uygulamak
  Kılıçtan geçirmek. Dayaktan geçirmek.
 10. herhangi bir durumu yaşamış olmak
  Ne yapar ne eder, günde iki üç saatini at üstünde geçirirdi. - N. Cumalı
 11. etmek, yapmak
 12. hastalık bulaştırmak
  Nezleyi bana geçirdin.
 13. zaman harcamak
  Benim bu işlerle geçirecek vaktim yok.
 14. bir gereksinimi eldeki imkânla karşılamak
 15. vurmak
 16. alışverişte aldatmak, kötü mal satmak, kazıklamak
 17. birine kötü söz söylemek
 18. kazıklamak, kötü mal satmak, alışverişte aldatmak
 19. (argo) öğrencilerin gözünde öğretmenin öğrencileri sınavda zorlaması.
 20. (argo) kötü söz söylemek

Deyimler değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Türkmence değiştir

Eylem değiştir

geçirmek

 1. geçirmek

Kaynakça değiştir

 • Atacanov, Ata (1922). Türkmendolu Yir Sözlüğü.