Türkçe değiştir

Köken değiştir

Eski Türkçe tolgamak > tolgaşmak

Eylem değiştir

dolaşmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi dolaşır) -ır

 1. gezmek, gezinmek
  Büsbütün gece kapanmadan şehri biraz dolaşmak istedik. - H. S. Tanrıöver
 2. doğru gitmeyip yolu uzatmak
  Bu yoldan giderseniz çok dolaşırsınız.
 3. dönüp başka bir yönden gelmek
  Dolaş da arka kapıdan gel.
 4. akmak
  Damarlarında aynı kan dolaşıyor.
 5. saç, iplik vb. şeyler birbirine karışarak güç çözülür duruma gelmek
  Saçları taranmamaktan dolaşmış.
 6. bir yeri belli bir amaçla gezmek
  Müzeleri dolaşmak.
 7. denetlemek amacıyla bir yeri gezmek
 8. nefes, el bir şey üzerinde hafifçe hareket etmek
 9. (müzik) gezinmek
 10. çok kimse tarafından söylenmek
 11. belirmek
  Başında dolaşan bir tehlikeden bahsediyorum. - Y. K. Karaosmanoğlu

Deyimler değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Atasözleri değiştir