sararmak

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

sararmak sararmak -ır sararmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi sararır)

[1] sarı olmak, rengi sarıya dönmek
[2] korku, üzüntü, coşku gibi sebeplerle yüzün rengi solmak

KökenDüzenle

Türkçe

KaynakçaDüzenle

Türk lehçeleriDüzenle

ÇevirilerDüzenle