Türkçe değiştir

Eylem değiştir

savunmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi savunur)

 
Vikipedi
savunmak hakkında Türkçe Vikipedi'de ansiklopedik bilgi bulabilirsiniz.
  1. herhangi bir saldırıya karşı [koymak]], saldırıya karşı korumak, müdafaa etmek
  2. hareket veya düşünceyi söz ve yazı ile doğru, haklı göstermeye çalışmak
  3. yapılan bir suçlamaya veya ithama karşı kendi haklı gösterecek sebepler ileri sürmek
  4. bir kişiyi desteklemek, ona arka çıkmak
  5. (spor) futbolda bir takım kendi kalesini korumak için oyun süresince çaba göstermek

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir