Türkçe değiştir

Söyleniş değiştir

IPA(anahtar): koruˈmak
Heceleme: ko‧ru‧mak

Köken değiştir

koruma + -k

Eylem değiştir

korumak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi korur) -r

 1. bir kişiyi veya bir şeyi dış etkilerden, tehlikeden, zor bir durumdan uzak tutmak, muhafaza etmek, vikaye etmek, sıyanet etmek
  Orasını tozdan, yağmurdan korumak borcumuzdur. - O. S. Orhon
 2. güçlü bir kişi veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi desteklemek, himaye etmek
  Beni kendi kardeşi gibi sever, babasının hışmından korurdu. - R. Enis
 3. tehlikeye karşı denetimi altında bulundurmak, savunmak, müdafaa etmek
  Yurdu korumak.
 4. tehlikeli, zararlı durumları önlemek
  İlaçla meyveleri korudu.
 5. bir şeyin eskimesini, yıpranmasını önlemek için gereken dikkat ve özeni göstermek
  Üstünü başını biraz korusaydın bu kadar kirlenmezdi.
 6. süregelen bir durumun değişikliğe uğramasını önlemek
  Geleneklerini koruyorlar.
 7. karşılamak, denk gelmek
  Bu işin geliri masrafını korumaz.

Alt kavramlar değiştir

Türetilmiş kavramlar değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir