Türkçe değiştir

Eylem değiştir

çalışmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi çalışır) -ır

 1. bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak, iş yapmak
  Aldırma sen hemen çalış ki biraz. Çalışan ilerler, yerinde kalmaz - E. B. Koryürek
 2. herhangi bir üzerinde olmak
 3. işi veya görevi olmak, bulunmak
  İnşaatlarda çalışan işçiler birer ikişer inşaatların kapılarından geri dönüp geldiler. - L. Tekin
 4. (makine mühendisliği) makine veya aletler işe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak
 5. bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamak
  Olduğundan fazla yaşlı görünmeye çalıştığını sezdim. - R. H. Karay
 6. bir şeyi öğrenmek veya yapmak için emek vermek

Çekimleme değiştir

Deyimler değiştir

birlikte çalışmak, boşta çalışmak, ırgat gibi çalışmak, kafası çalışmak, saat gibi çalışmak

Türetilmiş kavramlar değiştir

çalışabilmek, çalışılmak, çalıştırmak

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Atasözleri değiştir

Eski Türkçe değiştir

Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

Eylem değiştir

 1. bir şeyin çatlaklarının, ek yerlerinin açılması
 2. güreşmek