Türkçe değiştir

Köken değiştir

İngilizce standard sözcüğünden nakledildi.

Söyleniş değiştir

Ön ad değiştir

standart (karşılaştırma daha standart, üstünlük en standart)

  1. Belirli ölçülere, yasaya, kullanıma uygun olan.
  1. Örnek ya da temel olarak alınabilen.

değiştir

standart (belirtme hâli standardı, çoğulu standartlar)

  1. Yetkili bir kurumca, nitelik, nicelik, ağırlık, değer vb. için saptanmış ayırıcı ve belirleyici ölçü
  2. (fizik, kimya) Bir ölçmeyi, karşılaştırmayı yapmaya yarayan belirli nesne

Eş anlamlılar değiştir

Türetilmiş kavramlar değiştir

Çeviriler değiştir