Türkçe değiştir

Eylem değiştir

su etmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi su eder)

[1] Bir geminin içine herhangi bir yerinden su girmek veya su sızmak


Kaynakça değiştir