su gibi gitmek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

su gibi gitmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi su gibi gider)

[1] Bol bol harcanmak

KökenDüzenle

[1] Türkçe

KaynakçaDüzenle