Türkçe değiştir

Eylem değiştir

tefrik etmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi tefrik eder) -der

  1. ayırmak, ayırt etmek
    Yarım yamalak tahsilimle iyiyi kötüyü tefrik ediyorum, bu bana yeter. - Sait Faik Abasıyanık

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir