Türkçe

değiştir

ayırmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi ayırır)

 1. bölmek
  Elmayı dörde ayırmak.
 2. bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak
  Çocuklara pastadan biraz ayırdım.
 3. bir yeri bir engelle bölmek
 4. birbirinden uzaklaştırmak
 5. nitelik değişikliğini anlamak, fark etmek, tefrik etmek
 6. seçmek
  Günün fıkralarından bu kitaba ayırdıklarım pek azdır. - F. R. Atay
 7. iki veya daha çok kimse arasındaki anlaşmayı, uzlaşmayı bozmak
  Karıyı kocasından ayırmak.
 8. farklı davranmak, fark gözetmek
  Çocuklarımın hepsini aynı derecede severim, onları hiç birbirinden ayırır mıyım?
 9. bir şey veya yeri, bir şey veya kişi için kullanmayı belirlemek, tahsis etmek
  Odayı çocuklara ayırmak.

Çeviriler

değiştir

Kaynakça

değiştir