Ayrıca bakınız: Terim

Türkçe

değiştir

Söyleniş

değiştir

Köken 1

değiştir
ter + -im

terim

 1. ter (ad) sözcüğünün birinci tekil şahıs iyelik tekil çekimi

Köken 2

değiştir
Fransızca terme.

terim (belirtme hâli terimi, çoğulu terimler)

 1. bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime
  eş anlamlısı: ıstılah
  Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar. — F. R. Atay
 2. (cebir) bir denklemde eşittir işaretinin ('=') iki yanındaki anlatımlardan her biri
  eş anlamlısı: had
 3. (cebir) cebirsel bir anlatımda artı ('+') veya eksi ('-') işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri
 4. (mantık) geleneksel mantıkta özne veya yüklem
 5. (matematik) bir kesrin pay ve paydasından her biri

Çekimleme

değiştir

Alt kavramlar

değiştir

Türetilmiş kavramlar

değiştir

Çeviriler

değiştir

Kaynakça

değiştir

Ek okumalar

değiştir