Türkçe değiştir

Köken değiştir

ulus + -u

Söyleniş değiştir

değiştir

ulusu

  1. ulus (ad) sözcüğünün çekimi:
    1. belirtme tekil
    2. üçüncü tekil şahıs iyelik tekil
    3. üçüncü çoğul şahıs iyelik tekil