Türkçe değiştir

Eylem değiştir

vuku bulmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi vuku bulur) -ur

  1. olmak, meydana gelmek
    İstiyorum ki binlerce yıldızcık parlasın, göz alıcı bir fiziki hadise vuku bulsun! - Refik Halit Karay

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir