yerleştirmek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

yerleştirmek yerleştirmek -ir yerleştirmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi yerleştirir)

[1] yerleşmesini sağlamak
Düven tahtasının altına çakmak taşlarını yerleştiriyordu. - C. Uçuk
[2] yerine koymak
Selim, eşyasını toplayıp gene kayığa yerleştirdi. - Halikarnas Balıkçısı
[3] tokat, şamar vurmak
Herife bir tokat yahut bir yumruk yerleştiremediğine bile yandı durdu. - P. Safa
[4] söz veya cevabı tam sırasında söylemek

KökenDüzenle

Türkçe

KaynakçaDüzenle

ÇevirilerDüzenle