Türkçe değiştir

değiştir

yumru (belirtme hâli yumruyu, çoğulu yumrular) yumru -su

[1] yuvarlak, şişkin şey
Alnında bir yumru var.
[2] (bitki anatomisi, bitki anatomisi) sap, kök veya dallarda bulunan, yedek besin taşıyan şişkin madde
Patates nişastalı bir yumrudur.
[3] (tıp) genellikle derinin içine gömülü, yuvarlak ve sert oluşum, nod


Deyimler değiştir

Kaynakça değiştir

Çeviriler değiştir

Ön ad değiştir

yumru (karşılaştırma daha yumru, üstünlük en yumru)

[1] şişkin, kabarık, yuvarlak biçimli
Yumru yanaklı bir çocuk.
[2] eğri büğrü, çarpık, yamru yumru

Çeviriler değiştir

Çağatayca değiştir

değiştir

[1] muhaddab, müdevver, topalak