Türkçe değiştir

Eylem değiştir

taşımak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi taşır) -r

 1. bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmek
  Hastayı ekseriya yakın kasabaya kadar sırtta taşırlardı. - S. F. Abasıyanık
 2. üstünde bulundurmak
  Boynundan asılmış gümüş bir köstek taşırdı. - Y. K. Beyatlı
 3. bir nesnenin ağırlığını yüklenmek
  Değirmenin üstünde ise değirmen koluyla birleşen çarkı taşıyan bir çanak bulunur. - S. Birsel
 4. boru, kanal vb. ile sıvı maddeleri bir yerden başka bir yere aktarmak
 5. giymek
  Devlet üniforması taşıyordu. - H. Taner
 6. sahip olmak, özellik olarak bulundurmak
  İnsanlar müşterek tecrübeleri taşıdıkları için birbirlerinin ne dediklerini anlayabilirler. - İ. Özel
 7. katlanmak, üstlenmek, yüklenmek, çekmek
 8. (fizyoloji) duymak, hissetmek
  İçlerinde her şeye karşılık bir suçluluk duygusu taşırlar. - T. Dursun K

Deyimler değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir